Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Damaskoksen-instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän yhdistyksen yleisötilaisuudessa.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on aatteellisesti, taloudellisesti sekä toiminnallisesti tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Damaskoksen-instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Damaskoksen-instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään SEKÄ kirjallisena versiona ETTÄ sähköpostitse tiistaihin 30.11.2010 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Krista Zaher
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen:
sihteeri@sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta,
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä,
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa    aikataulussa   sekä
– opintorekisteriote.

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle lopputyölle.

Helsingissä 13. lokakuuta 2010
Suomen Lähi-idän instituutin ystävien hallituksen stipenditoimikunta

Vuoden 2009 stipendiaattiemme lyhytdokumentti esillä netissä

Welcome to Bethlehem from eero mäntymaa on Vimeo.

Yhdistyksemme myönsi vuoden 2009 apurahan Turun diakonia-ammattikorkeakoulussa lopputyötään suorittaneille medianomiopiskelijoille, Eero Mäntyrannalle ja Sonja Hyppäselle. Lopputyö toteutettiin lyhytdokumentin muodossa ja se kertoo perinteistä palestiinalaismusiikkia esittävien ja opettavien muusikoiden toiminnasta ja näkemyksistä valitsevissa olosuhteissa. Dokumentin voi nyt katsoa lyhyinä videoepisodeina Notes from Palestine -sivulta.

Pro gradu -stipendityö 2009 valittu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen pro gradu -stipendi myönnettiin tänä vuonna yhdistyksen stipenditoimikunnan päätöksellä medianomiopiskelijoiden Eero Mäntymaan ja Sonja Hyppäsen lopputyölle. Apurahan arvo on 750€.

Mäntymaa ja Hyppänen opiskelevat Turun diakonia-ammattikorkeakoulussa. Heidän lopputyönsä käsittelee palestiinalaisen musiikkikulttuurin tulevaisuudennäkymiä Länsirannalla. Lopputyön toteuttamismuoto on lyhytdokumentti. Vuodenvaihteessa yhdistyksen kotisivuilla tulee olemaan nähtävissä lyhyt esittelyfilmi aiheesta.

Stipendityön lisäksi hakemuksia vastaanotettiin laajalla kirjolla kansainvälisen politiikan, yhteiskuntatieteiden, teologian, valtiotieteiden ja filosofian aloilta. Kaikkiaan hakemuksia tuli yhdistyksen stipenditoimikunnan harkittavaksi yhdeksän; Turun, Tampereen, Helsingin ja Durhamin (Iso-Britannia) yliopistoista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry kiittää lämpimästi kaikkia hakijoita ja toivottaa heille menestystä!

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Vuonna 2009 stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Damaskoksen-instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekunnista ja oppiainelaitoksilta sekä yliopistoilta että ammattikorkeakouluista – etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Tänä vuonna painotamme valinnassa erityisesti Suomen Damaskoksen-instituutissa suoritettavaa tai instituuttiin muuten liittyvää tutkimusta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän yhdistyksen yleisötilaisuudessa.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on aatteellisesti, taloudellisesti sekä toiminnallisesti tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Damaskoksen-instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Damaskoksen-instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään SEKÄ kirjallisena versiona ETTÄ sähköpostitse perjantaihin 30.10.2009 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Krista Zaher
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen:
sihteeri@sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta,
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä,
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa sekä
– opintorekisteriote.

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle lopputyölle.

Helsingissä 21. syyskuuta 2009
Suomen Lähi-idän instituutin ystävien hallituksen stipenditoimikunta