Suomen Lähi-idän instituutin ystävien gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Toivomme hakemuksia eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta, etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Toivomme myös, että stipendin saaja pitää työhönsä liittyvän lyhyen esitelmän jossakin yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa.

Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään SEKÄ kirjallisena versiona ETTÄ sähköpostitse perjantaihin 29.11.2013 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Janne Mattila
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen sihteeri(at)sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä ja apurahan käytöstä
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa
– opintorekisteriote (weboodista tulostettu kelpaa)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille.

 

SLIY:n vuosittainen gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Toivomme hakemuksia eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta, etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Toivomme myös, että stipendin saaja pitää työhönsä liittyvän lyhyen esitelmän jossakin yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa.

Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään SEKÄ kirjallisena versiona ETTÄ sähköpostitse perjantaihin 29.11.2013 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Janne Mattila
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen sihteeri(at)sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä ja apurahan käytöstä
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa
– opintorekisteriote (weboodista tulostettu kelpaa)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille.

Vuoden 2011 pro gradu -stipendiaatti on valittu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n stipenditoimikunta kokoontui tiistaina 13.12. päättämään vuoden 2011 pro gradu -apurahan saajasta. Apuraha, joka on arvoltaan €750, myönnettiin arkeologian opiskelijalle Lauri Mäntylälle.

Mäntylä opiskelee Helsingin yliopistossa, ja hänen lopputyönsä käsittelee varhaisrautakauden hilani-rakennustyyliä Levantissa. Mäntylän suunnitelmiin kuuluu kahden viikon tutkijavierailu Brittiläisessä instituutissa Ankarassa.

Hakemuksia tuli lopulta kaikkiaan yhdeksän, ja ne edustivat Lähi-idän arkeologian lisäksi mm. kansainvälistä politiikkaa, kulttuurihistoriaa, teologiaa ja antropologiaa. Yliopistoista mukana olivat Helsingin lisäksi Turun, Vaasan, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry kiittää lämpimästi kaikkia hakijoita ja toivottaa heille menestystä!

Vuoden 2011 gradustipendin hakuaikaa jatkettu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry on päättänyt jatkaa vuoden 2011 gradustipendin hakuaikaa, ja uusi takaraja hakemuksille on 30. marraskuuta 2011.

Hakuaikaa päätettiin jatkaa, koska on paljastunut, että teknisten ongelmien vuoksi useimmat sähköiset hakemukset eivät ole saapuneet perille. On myös mahdollista, että gradustipendiä koskevia tiedusteluja on jäänyt vastaanottamatta. Jo lähetetyt paperiset hakemukset huomioidaan, mutta jos epäilet, ettei sähköinen hakemuksesi mennyt perille, voit lähettää sen uudestaan.

Muistutukseksi vielä hakuohjeet:

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työnsä tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sekä kirjallisena versiona että sähköpostitse maanantaihin 31.10.2011 keskiviikkoon 30. marraskuuta 2011 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Janne Mattila
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen sihteeri@sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition  hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa
– opintorekisteriote (itse tulostettu oodi-versio riittää)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle lopputyölle.

Helsingissä  21.9.2011

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n hallituksen stipenditoimikunta

Vuoden 2011 gradustipendin hakuaika on alkanut

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työnsä tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sekä kirjallisena versiona että sähköpostitse maanantaihin 31.10.2011 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Janne Mattila
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen sihteeri@sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition  hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa
– opintorekisteriote (itse tulostettu oodi-versio riittää)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle lopputyölle.

Helsingissä  21.9.2011

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n hallituksen stipenditoimikunta

Vuoden 2010 pro gradu -stipendiaatti on valittu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen pro gradu -stipendi on tänä vuonna myönnetty yhdistyksen stipenditoimikunnan päätöksellä kulttuurimaantieteen opiskelijalle Taina Renkoselle. Apurahan arvo on 750€.

Renkonen opiskelee Helsingin yliopistossa, ja hän pyrkii lopputyössään kartoittamaan matkaesitekuvaston avulla Golanin tietä osaksi Israelin kansallismaisemaa ja kansalaisten territoriaalista tietoisuutta. Gradun valmistuttua Renkonen tulee esittelemään tuloksiaan SLIYn tilaisuuteen.

Valitun kulttuurimaantieteen lopputyön lisäksi hakemuksia vastaanotettiin kansainvälisen politiikan, yhteiskuntatieteiden, kielentutkimuksen, teologian, ja historian aloilta. Stipenditoimikunta sai harkittavakseen kaikkiaan kymmenen hakemusta Turun, Jyväskylän, Lapin ja Helsingin yliopistoista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry kiittää lämpimästi kaikkia hakijoita ja toivottaa heille menestystä!