Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuoden 2023 gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Vuonna 2023 stipendin suuruus on 600 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Stipendin voi käyttää esimerkiksi lopputyöhön liittyvän aineiston hankintamatkaan tai työn kirjoittamisajan elinkuluihin. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse 15.5.2023 mennessä osoitteeseen sihteeri@sliy.fi.

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta (maks. 1 sivu)
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä (maks. 3 sivua)
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa (skannattuna, työnohjaajan allekirjoittamana)
– opintorekisteriote (itse tulostettu riittää)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen hallituksen jäsenelle Markku Haranteelle
(markku.haranne@gmail.com). Päätös stipendin saajasta tehdään hallituksen sähköpostikokouksessa 30.5.2023 mennessä ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.

Helsingissä 4.4.2023
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n hallitus

Hae Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n gradustipendiä!

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Vuonna 2022 stipendin suuruus on 800 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Stipendin voi käyttää esimerkiksi lopputyöhön liittyvän aineiston hankintamatkaan tai työn kirjoittamisajan elinkuluihin. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse 31.5.2022 mennessä osoitteeseen sihteeri@sliy.fi.

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta (maks. 1 sivu)
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä (maks. 3 sivua)
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa (skannattuna, työnohjaajan allekirjoittamana)
– opintorekisteriote (itse tulostettu versio riittää)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen hallituksen jäsenelle Lauri Tainiolle osoitteeseen ljtainio(at)gmail.com. Päätös stipendin saajasta tehdään 31.7.2022 mennessä ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.

Esitelmätilaisuus ja SLIYn vuosikokous 26.4.2021

Hyvä SLIY:n jäsen,

tervetuloa SLIY:n vuosikokoukseen maanantaina 26.4. klo. 17.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi hallitus. Liitteenä on kokouksen esityslista, vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma.

Pyydämme ilmoittautumaan Zoomissa pidettävään vuosikokoukseen 25.4. mennessä osoitteeseen sihteeri@sliy.fi. Lähetämme ilmoittautuneille Zoom-linkin ennen kokousta.

Ennen kokouksen pitämistä kuulemme vuoden 2018 SLIY:n gradustipendin saajan Mariette Hägglundin esitelmän, jossa hän käsittelee Tampereen yliopistoon tekemäänsä pro gradu -työtään Irakin Nineven alueen sisäisestä pakolaisuudesta viime vuosien konfliktien aikana. Hägglund on työssään analysoinut sitä, kuinka tämän Irakin pohjoisosassa sijaitsevan alueen sisäisten pakolaisten etninen, uskonnollinen ja sosioekonominen asema on vaikuttanut heidän kokemaansa väkivaltaan alueella, joka itsessään on uskonnollisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninainen. Työn otsikko on Prove you suffer, prove you aren’t Daesh – an Empirical Study on Internal Displacement in the Ninewa Region in Iraq (2019). Voit lukea työstä tarkemmin täältä: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/117804. Esitys on suomeksi. Vuosikokous pidetään esitelmän jälkeen. Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

SLIY ry.

Lähi-idän muuttuvat kuviot – onko rauhanteolle mahdollisuuksia? Keskustelutilaisuus tiistaina 13.4.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät järjestävät 13.4. yhdessa Suomen Lähi-idän instituutin kanssa virtuaalisen keskustelutilaisuuden, jossä pohditaan Lähi-idän nykytilannetta ja näkymiä nyt, kun valta on vaihtunut Yhdysvalloissa, Israelissa on käyty vaaliuurnilla ja Syyrian selkkauksen alusta on kulunut jo vuosikymmen.

Aiheesta ovat keskustelemassa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo Stewart sekä ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eela. Keskustelua moderoi SLIYn puheenjohtaja, entinen suurlähettiläs Risto Veltheim.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävien gradustipendi 2021

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 500 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Stipendin voi käyttää esimerkiksi lopputyöhön liittyvään aineistonhankintamatkaan tai työn kirjoittamisajan kuluihin. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Stipendin saajan toivotaan pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossakin yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta (maks. 1 sivu)
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä (maks. 3 sivua)
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa (skannattuna, työnohjaajan allekirjoittamana)
– opintorekisteriote

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse 16.4.2021 mennessä yhdistyksen hallituksen jäsenelle Joonas Maristolle osoitteeseen joonas.maristo@gmail.com. Kirjoita hakemusviestin otsikkokenttään ”SLIY gradustipendi sukunimi”. Kyselyt osoitetaan sähköpostitse samaan osoitteeseen. Päätös stipendin saajasta tehdään hallituksen kokouksessa toukokuun alussa 2021 ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.

Hae Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n gradustipendiä!

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 800 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Stipendin voi käyttää esimerkiksi lopputyöhön liittyvään aineistonhankintamatkaan tai työn kirjoittamisajan elinkuluihin. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta (maks. 1 sivu)
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä (maks. 3 sivua)
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi disposition hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa (skannattuna, työnohjaajan allekirjoittamana)
– opintorekisteriote (itse tulostettu WebOodi-versio tai muu vastaava riittää)

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköpostitse 20.11.2019 mennessä yhdistyksen hallituksen jäsenelle Joonas Maristolle (joonas.maristo@helsinki.fi). Kyselyt osoitetaan sähköpostitse samaan osoitteeseen. Päätös stipendin saajasta tehdään hallituksen kokouksessa joulukuun alussa 2019 ja siitä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.