Vuoden 2011 gradustipendin hakuaikaa jatkettu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry on päättänyt jatkaa vuoden 2011 gradustipendin hakuaikaa, ja uusi takaraja hakemuksille on 30. marraskuuta 2011.

Hakuaikaa päätettiin jatkaa, koska on paljastunut, että teknisten ongelmien vuoksi useimmat sähköiset hakemukset eivät ole saapuneet perille. On myös mahdollista, että gradustipendiä koskevia tiedusteluja on jäänyt vastaanottamatta. Jo lähetetyt paperiset hakemukset huomioidaan, mutta jos epäilet, ettei sähköinen hakemuksesi mennyt perille, voit lähettää sen uudestaan.

Muistutukseksi vielä hakuohjeet:

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai Suomen Lähi-idän instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen – opiskelijoilta etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu -työnsä tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän jossain yhdistyksen yleisötilaisuuksista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi) tarkoituksena on tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön ylläpitämää Suomen Lähi-idän instituuttia tutkimuksen, koulutuksen ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla, ja siten auttaa ymmärtämään Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella toimivasta tiedeinstituutista.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sekä kirjallisena versiona että sähköpostitse maanantaihin 31.10.2011 keskiviikkoon 30. marraskuuta 2011 klo 16.00 mennessä.

* Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen:
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät
Sihteeri Janne Mattila
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

* Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen sihteeri@sliy.fi

Hakemukseen liitetään:
– alustava suunnitelma työn aikataulusta
– alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä
– työnohjaajan lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition  hyväksyminen ja työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa
– opintorekisteriote (itse tulostettu oodi-versio riittää)

Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle lopputyölle.

Helsingissä  21.9.2011

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n hallituksen stipenditoimikunta