Kuvitustyöpaja Damaskoksessa 20.-30.5.2011

Suomen Lähi-idän instituutti järjestää keväällä 2011 kuvitustyöpajan Damaskoksessa Syyriassa yhteistyössä Arab International Universityn kanssa. Työpajaan valitaan kolme suomalaista ja seitsemän paikallista opiskelijaa.

Kohderyhmä: Kuvituksesta ja tarinankerronnasta kiinnostuneet maalaustaiteen, graafisen suunnittelun ja taidekasvatuksen opiskelijat.

Opettaja: Työpajan vetäjänä toimii kansainvälisesti palkittu suomalainen kuvittaja, kirjailija ja kuvataiteilija Riikka Juvonen. Juvonen on kuvittanut 35 vuoden aikana kymmeniä kuvakirjoja sekä kirjoittanut lukuisia teoksia lapsille ja aikuisille.

Kurssin tavoitteet ja sisältö: Kuvitustyöpajassa perehdytään tarinan kuvitukseen ja käydään vuoropuhelua idän ja lännen kuvan ja tarinan tulkintaperinteen välillä.

Kurssin teemoina ovat Tuhannen ja yhden yön tarinoiden kehyskertomus ja Sehrezaden persoona. Kehyskertomuksen avulla pohditaan kuvituksen merkitystä tarinalle, opetellaan klassisen kuvituksen lainalaisuuksia, mietitään kuinka tarinasta poimitaan eri elementtejä ja tärkeä sanottava. Sehrezadin, sadunkertojan, monikerroksinen hahmo toimii oivallisena lähtökohtana opiskelijoiden omille tulkinnoille.

Työpaja on suunnattu taidealojen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kirjan kuvittamisesta, tarinoiden käsittelystä ja satujen symboliikasta. Ensisijaisesti opiskelijoilta toivotaan kiinnostusta kulttuurienväliseen vuoropuheluun sekä Tuhannen ja yhden yön tarinoiden taustalla olevaan kulttuuriperintöön. Opiskelijoilla tulee olla halu löytää narratiivisen tulkinnan keinot ja voima tämän päivän maailmassa sekä tahto välittää tarinoiden vanhaa viisautta nykypäivään.

Työpajaan osallistuvilla opiskelijoilla tulee olla riittävä englanninkielen taito, sillä opetus järjestetään englanniksi. Kurssilla työskennellään pääasiassa vesiväreillä. Mikäli opiskelija haluaa käyttää muuta tekniikkaa, tästä on sovittava erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Kurssiohjelma: Opiskelijoiden tulee tutustua tarinoihin ja kurssilla käytettävään yhteiseen tarinamateriaaliin itsenäisesti ennen työpajan alkua. Neljä ensimmäistä työpajapäivää käytetään kehyskertomuksen kuvittamiseen, jolloin kurssilaiset tekevät 1-3 kuvaa. Seuraavat kolme päivää keskitytään Sehrezadin persoonan tulkitsemiseen, jolloin tehdään useampia kuvia. Kurssiin sisältyy myös vierailuja paikallisiin kulttuurikohteisiin.

Hinta: Työpaja maksaa suomalaiselle opiskelijalle 300 euroa, joka sisältää opetuksen, lennot, majoituksen ja kurssin aikana tehtävät vierailut kuljetuksineen. Kurssijärjestäjä tarjoaa myös käytettävän paperin, mutta henkilökohtaiset työvälineet ja muu työskentelymateriaali on hankittava itse. Osallistujien tulee ottaa kurssimatkaa varten matkavakuutus.

Hakemus: Kurssille haetaan vapaamuotoisella, enintään yhden sivun mittaisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan relevantti alaan liittyvä koulutus ja kokemus sekä perustelut kiinnostukseen työpajaa ja Lähi-itää kohtaan.

Hakemukset toimitetaan 14.3. klo 15 mennessä kirjallisina osoitteeseen: Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki. Tällöin myös postitettujen hakemusten tulee olla perillä. Merkitse kuoreen ”Kuvitustyöpaja”. Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 25.3. ja osallistumismaksu on suoritettava viimeistään 5.4. Tämän jälkeen osallistumista ei voi perua.