SLIY:n vuosikokous 14.2.

Hyvät SLIY:n jäsenet,

tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina 14.2.2010 klo 17.30. Kokous pidetään Tieteiden talolla,
Kirkkokatu 6, sali 104.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä valitaan uudet jäsenet erovuoroisten
hallitusjäsenten tilalle.

Yhdistyksen jäsenmaksua korotettiin

Sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 16.2.2010 SLIY ry päätti henkilöjäsenmaksun korottamisesta viidellä eurolla. Tämä tarkoittaa jäsenten osalta sitä, että opiskelijat, eläkeläiset ja perheen toinen jäsen maksavat 15 euroa aiemman kymmenen sijaan ja kaikki muut 25 euroa aiemman kahdenkymmenen sijaan. Ainaisjäsenmaksu on 250 euroa ja kannatus-/yhteisöjäsenet 1250€. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuutta tukea Damaskoksen-instituutin rakennuksen ylläpito- ja parannustoimia vapaaehtoisella summalla. Tämä tuki menee lyhentämättömänä instituutille. Yhdistyksen jäsenmaksua ei ole tarkistettu vuosiin. Jäsenmaksun korotus astui voimaan 16.2.2010.

KOKOUSKUTSU ja tilintarkastuskertomus toimintakaudelta 2009; Suomen Lähi-idän ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous 16.2.2010

KOKOUSKUTSU                                                            Helsinki, 1.2.2010

Aihe:     Suomen Lähi-idän ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika:     16.2.2010 klo 17:30

Paikka: Tieteiden talo, sali 404

 

Esityslista:

1.     Kokouksen avaus

2.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3.     Toimintakertomus

4.     Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

5.     Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

6.     Toimintasuunnitelma

7.     Tulo- ja menoarvio

8.     Jäsenmaksu

9.     Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

10.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

11.  Kokouksen päättäminen

 

Hallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen jäsenten erovuorot:

2010: Martti Nissinen, Jenni Tanninen, Mari Luomi, Lauri Tainio, Arto Salmela

2011: Krista Zaher, Helena Haataja, Saana Svärd, Aaro Söderlund

2012: Mania Alkhatib, Raija Mattila, Eva Paajanen, Hannele Nikkanen,

 

Tervetuloa!

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n hallitus


Liite:

TILINTARKASTUSKERTOMUS

 

Hallitukselle / jäsenistölle

 

 

 Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana olen tarkastanut  yhdistyksen toimintakauden 1.1. – 31.12.2009:

 

·      kirjanpidon,

·      tilinpäätöksen ( tuloslaskelma ja tase) ja

·      hallinnon ( hallituksen  pöytäkirjat ja toimintakertomuksen ).

 

                    Tarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

 

Tilinpäätös on kaudelta alijäämäinen 80,61 €, mikä on johdettu oikein kirjanpidosta. Kirjanpidon tarkastuksesta on todettavissa seuraavaa:

 

·      kirjatut viennit perustuvat maksusuorituksen todentaviin tositteisiin,

·      pankkitilit täsmäävät tilioteilmoituksiin,

·      kirjanpito on hoidettu yhdistystoiminnan edellyttämästi soveltuvin osin kirjanpitolakiin nojautuen sekä

·      tuloslaskelma ja tase on laadittu oikein kirjanpidosta.

 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu säännösten ja hallituksen päätösten edellyttämästi. Tilikauden alijäämä  80,61 € on merkitty taseessa omaan pääomaan. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta on hoidettu luotettavasti ja yhdistyksen parhaaksi. Ehdotan vuosikokoukselle, että yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009 hyväksytään sekä yhdistyksen hallitukselle ja tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus.


Helsingissä 7. helmikuuta 2010.


Kalevi Saarelainen