Pro gradu -stipendityö 2009 valittu

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen pro gradu -stipendi myönnettiin tänä vuonna yhdistyksen stipenditoimikunnan päätöksellä medianomiopiskelijoiden Eero Mäntymaan ja Sonja Hyppäsen lopputyölle. Apurahan arvo on 750€.

Mäntymaa ja Hyppänen opiskelevat Turun diakonia-ammattikorkeakoulussa. Heidän lopputyönsä käsittelee palestiinalaisen musiikkikulttuurin tulevaisuudennäkymiä Länsirannalla. Lopputyön toteuttamismuoto on lyhytdokumentti. Vuodenvaihteessa yhdistyksen kotisivuilla tulee olemaan nähtävissä lyhyt esittelyfilmi aiheesta.

Stipendityön lisäksi hakemuksia vastaanotettiin laajalla kirjolla kansainvälisen politiikan, yhteiskuntatieteiden, teologian, valtiotieteiden ja filosofian aloilta. Kaikkiaan hakemuksia tuli yhdistyksen stipenditoimikunnan harkittavaksi yhdeksän; Turun, Tampereen, Helsingin ja Durhamin (Iso-Britannia) yliopistoista.

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry kiittää lämpimästi kaikkia hakijoita ja toivottaa heille menestystä!