Kurssitusta Suomen Lähi-idän instituutissa

Suomen Damaskoksen (Lähi-idän) instituutti on järjestämässä Kairossa opiskelijoille tarkoitetun kurssin Lähi-itä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä.

Aika: viikko 46, 7.-15.11.

Paikka: Kurssi järjestetään Kairossa.

Hinta: Opintomatka maksaa opiskelijalle 450 euroa, mikä sisältää lennot Helsinki-Kairo-Helsinki, ryhmäviisumin sekä majoituksen 2-hengen huoneissa. Suomen Damaskoksen instituutti kustantaa loput eli noin kaksi kolmasosaa opintomatkan todellisista kustannuksista.

Vastuuhenkilö: Kurssin vastuuhenkilönä toimii instituutin johtaja dosentti Hannu Juusola

Kohderyhmä: Erityisesti valtiotieteellisten tiedekuntien (esim. kansainvälinen politiikka, yleinen valtio-oppi, poliittinen historia, sosiologia) ja Lähi-idän tutkimukseen keskittyvien oppiaineiden opiskelijat. Etusija annetaan syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille.

Korvaavuus: Kurssi korvaa viiden opintopisteen (5op) kokonaisuuden kunkin opiskelijan erikseen sopimasta kokonaisuudesta. Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella se korvaa kokonaisuuden Ash310D Lähi-itä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä tai Asa342B Moderni historia.

Tavoitteet: Kurssin aikana opiskelija tutustuu Lähi-idän valtioiden välisiin suhteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin osana maailmanpolitiikkaa. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa Palestiinan kysymys, valtioiden välisessä hegemoniassa tapahtuvat muutokset (esim. Iranin asema), Yhdysvaltain alueellinen merkitys ja ei-valtiollisten toimijoiden rooli.

Toteutus: Kurssille valitut opiskelijat valmistautuvat kurssiin tutustumalla kurssin vastuuhenkilön ilmoittamaan kirjallisuuteen. Kurssin aikana opiskelijat kuulevat esitelmiä ajankohtaisista teemoista, joista luennoivat muun muassa Kairon amerikkalaisen yliopiston (AUC) ja al-Ahram Center for Political and Strategic Studies –tutkimuslaitoksen tutkijat. Kurssi sisältää myös vierailuja ja tutustumiskäyntejä.

Suoritus: Opiskelijat suorittavat kurssin opintopäiväkirjan avulla.

Valinta: Kurssin osallistujat valitaan vapaamuotoisen (lyhyen) hakemuksen perusteella. Hakemukset, joissa ilmenee opintojen tämänhetkinen vaihe ja kurssin merkitys opintojen kannalta, lähetetään sähköpostin välityksellä viimeistään 10.9. Hannu Juusolalle osoitteeseen hannu.juusola(ät)damascus.fi; muista myös yhteystietosi! Valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 17.9.

Lisätietoja: Dosentti Hannu Juusola (hannu.juusola(ät)damascus.fi)